Användningsvillkor

Senast uppdaterad: 1 juli 2019

Följande Allmänna Villkor (hädanefter "Villkor") gäller för använding av Webbplatsen

Därmed regleras, genom detta dokument, de metoder och förfaranden som gäller vid transaktionsprocessen av biljetter/äganderätter mellan Köpare och Säljare.

Vid användning av Webbplatsens tjänster, antas personen som "Användare av Webbplatsen" (hädanefter "Användare"), vilket medföljer fullt och förbehållslöst godkännande av alla de regler och bestämmelser som framställs i de Villkor som offentliggjorts av StubHub vid samma tidpunkt som Användaren besökt Webbplatsen.

Användandet av dessa tjänster som erbjuds till Användare genom Webbplatsen har särskilda villkor (hädanefter nämnt som "Särskilda Villkor") vilka i vissa fall bli föremål för tillägg och ändringar eller ersätta de nuvarande Användningsvillkoren.

Därav måste Användaren noga läsa igenom motsvarande Särskilda Villkor innan användandet av nämnda Tjänster. Utöver detta reguleras Webbplatsen av alla notifikationer, bestämmelser och instruktioner som StubHub har försett användaren, vilket kan ersätta eller på annat sätt ändra dessa Användningsvillkor.

StubHub förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna Villkor. I så fall kommer StubHub meddela Användare i god tid om de ändringar som gjorts och offentliggöra den nyare versionen av Villkoren genom att automatiskt ersätta de föregående. Användningen av Webbplatsens tjänster efter ändringar av Villkoren anses som ett godkännande av dessa ändringar. Om Användaren inte samtycker dessa ändringar av Villkoren, kan denne slutföra kontraktet, antingen genom att sluta använda tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen, eller genom att stänga ner det eventuella kontot som Användaren har.

Tillgång till Webbplatsen och bläddrandet bland dess innehåll är gratis. Om Användaren använder sig av Tjänsterna StubHub erbjuder, kommer hen uppfylla de avgifter som fastställs i dessa Villkor.

Användaren erkänner och accepterar att informationen som anges i förhållande till tjänstespecifikationerna, liksom de Allmänna Köpvillkoren och bättringen av avtalet, är tillräcklig för att utesluta eventuella missförstånd vid godkännande. StubHub kommer å andra sidan informera Användaren om övriga tjänstespecifikationer, eller om avtalsförhållanden, som formellt begärts.

Särskilda villkor om Biljettförmedling

Genom Webbplatsen erbjuder StubHub sina Användare en Förmedlingstjänst för överlämning av äganderätter (hädanefter "Tjänsten"), såväl som ytterligare tillhörande tjänster som beskrivits i nuvarande Användningsvillkor (hädanefter, "Tjänsterna") mellan, berättigade hållare av biljetter som ger rätten till inträde på offentliga evenemang och föreställningar (hädanefter "Biljett"), intresserade och bemyndigade att överlämna dessa till en tredje man fritt eller mot vederlag (hädanefter, och endast i beskrivande syfte, "Försäljare"), och de intresserade i att bli rättsinnehavare av dessa Biljetter (hädanefter, endast i beskrivande syfte, "Köpare")

StubHub är inte ägare, rättsinnehavare, eller ens innehavare av någon av dessa Biljetter som beskrivs ovan, och varken ger, skänker, säljer, köper, hyr ut, eller på något annat sätt överlämnar någon egendom eller innehav av dessa, endast tillgängliggör Webbplatsens Tjänster för Användare, främjar och säkerställer ett korrekt genomförande av Biljettöverlämning och den ekonomiska förvaltningen som denna medför. StubHub överför ej den lagliga äganderätten av Biljetterna mellan Användare (säljare och köpare).

Genom Tjänsterna erbjuder StubHub endast en plats för överlämningar av Biljetter mellan Köpare och Säljare, och kan därför inte garantera att dessa genomförs på ett effektivt sätt, överlämnande slutförandet av dessa till deras fria vilja. Genom att godkänna dessa Villkor, befriar Användarna StubHub från allt ansvar som inte är lagstadgad relaterat till de överlämningar som genomförs eller försöks genomföras vid användning av Webbplatsen.

StubHub varken kontrollerar eller garanterar sanningen eller riktigheten av Användarnas försäljningsannonser, då dessa personer är skyldiga att ange riktig, fullständig och exakt information om de annonserade Biljetterna; eller Användarnas tillstånd att sälja varorna.

Erbjuden Tjänst är föremål för ett förmedlingsavtal mellan Användare och StubHub, som fulländas genom att godkänna dessa Villkor. Detta förmedlingsavtal binder ömsesidigt Tjänstens Användare med StubHub, och utelämnar denna från avtalsförhållandet mellan Köpare och Säljare.

1. Skapande av konto

1.1. Krav:

Tillhandahållandet av Tjänsten kräver Användarens registrering på Webbplatsen. Registreringen innefattar Användarens godkännande av dessa Villkor.

1.2. Villkor:

För att kunna registrera sig och skapa ett konto, måste Användaren vara myndig och ha full rättslig handlingsförmåga, och ange de uppgifter som StubHub begär i registreringsformuläret. Uppgifterna kommer att behandlas enligt vår Personuppgiftspolicy och uppgiftsskydd som du kan hitta här Personuppgiftspolicy.

1.3. Nödvändiga uppgifter:

För att förfärdiga registreringen måste Användaren ange StubHub uppgifter relaterade till för- och efternamn, e-postadress, samt ett mobilnummer.

1.4. Användarnamn och lösenord:

När Användaren fyller i registreringsformuläret tilldelas ett Användar-ID, som överensstämmer med den e-postadressen som angetts, och ett lösenord som kan ändras av Användaren. Användaren ansvarar helt för Användar-ID:t och lösenordet, och för alla aktiviteter och överlämningar som sker på kontot.

1.5. Riktiga uppgifter:

De uppgifter Användaren anger vid registrering måste vara riktiga, fullständiga och exakta. I detta syfte, garanterar Användaren att alla de uppgifter hen anger i de formulär som krävs vid användning av Tjänsten. På samma sätt, ansvarar Användaren för att alla de uppgifter som anges till StubHub alltid är aktuella och motsvarar Användarens verkliga situation. Användaren är i varje fall ensamt ansvarig för falska eller felaktiga påståenden och eventuella skador av något slag som åsamkat StubHub eller en tredje man p.g.a. den information Användaren angett.

2. Kontraktsenhet

2.1. Om du köper eller säljer biljetter på webbplatsen till ett evenemang som äger rum i:

2.1.1 USA har du kontrakt med StubHub, Inc. (inkluderat affiliate Last Minute Transactions, Inc. (operatör av Last Minute Services)), 199 Fremont Street, San Fransisco, CA 94105.

2.1.2 I Kanada, har du kontrakt med StubHub Canada Ltd., WeWork, 240 Richmond Street West, Suite 4-113, Toronto, Ontario, Canada M5V 1V6.

2.1.3 Storbritannien, har du kontrakt med StubHub (UK) Limited, 1 More London Place, London, United Kingdom, SE1 2AF.

2.1.4. Mexiko, har du kontrakt med EVANDTI, S.A. de C.V., Avenida Insurgentes Sur 253, piso 3, Colonia Roma Norte, Delegación Cuauhtemoc, 06700, Ciudad de México, México.

2.1.5. Japan, har du kontrakt med Ticket Experience, Co. Ltd., Level 15, Cerulean Tower, 26-1 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, Tokyo, Japan 150-8512.

2.1.6. Sydkorea, har du kontrakt med Ticket Experience, Inc.; The Executive Centre, Level, Two IFC, 10 Gukjegeumyung-ro, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, 07326 South Korea.

2.1.7. Övriga länder, har du kontrakt med Ticketbis S.L., Calle Uribitarte nº6, 48011 Bilbao, Vizcaya, Spain, med CIF (corporate fiscal identification number) B-95630034, och är registrerad i Vizcaya Merchantile register under Volym 518, sida 69, blad BI-57766.

2.2. Den upphandlande enheten kommer hädanefter att kallas "StubHub", "vi", "oss" eller "vår".

2.3. Evandti AR, S.A. är den enhet som hanterar alla utbetalningar på vår argentinska webbplats. Om du köper och/eller säljer biljetter på vår argentinska webbplats har du endast kontrakt med Evandti AR, S.A. med avseende på sådan betalningsverksamhet, förutom att ha kontrakt med Ticketbis S.L.

2.4. Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. är den enhet som hanterar alla utbetalningar på vår brasilianska webbplats. Om du köper och/eller säljer biljetter på vår brasilianska webbplats har du endast kontrakt med Eventbis Brasil-Tecnologia para Eventos e Tickets, Ltda. med avseende på sådan betalningsverksamhet, förutom att ha kontrakt med Ticketbis S.L.

3. Biljettförsäljning

3.1. Information om Biljetten

Registrerad Användare som är intresserad i att annonsera en Biljett måste ange detta på Webbplatsen, genom att fylla i formulärets fält på ett riktigt, fullständigt och exakt sätt, och i varje fall ange bl.a. följande uppgifter: det offentliga evenemanget biljetten ger inträde till, datumet, vilken typ av biljett det handlar om, eventuella begränsningar som biljetten kan omsluta och det begärda priset (ett "Erbjudande").

Säljaren måste även ange ett konto- eller kreditkortsnummer med ett senare utgångsdatum än det då evenemanget äger rum, samt välja ett debiteringssätt för att StubHub ska kunna överföra ett eventuellt belopp efter affärsuppgörelsen. Betalningssätten är de som Webbplatsens försäljningsformulär erbjuder.

3.2. Annonsering av Erbjudandet

Annonseringen på Webbplatsen som genomförs av Användaren ger StubHub, och eventuella associerade bolag och/eller filialer, en icke-exklusiv rätt att offentliggöra annonsen på de webbsidor de äger.

Annonseringen av Erbjudandet tvingar Säljaren att godkänna och fullständiga överlämningen enligt de villkor som anges.

Likaledes, annonserandet på Webbplatsen medför Säljarens begäran om biljettförmedling och inledningen av StubHub Tjänst.

Annonseringen av ett Erbjudande på Webbplatsen medför också skapandet av ett arbetsavtal och början på den Tjänst som erbjuds Säljaren av StubHub. I och med accepterandet av Erbjudandet av Köparen, tillkommer avgifter till Tjänsten, och i det fall som kontraktet inte följs skall StubHub få ersättning.

Tjänsten kommer att tillhandage fördelar och, med detta, även ekonomiska sanktioner i de fall som kraven inte uppfylls till StubHubs fördel, i och med accepterandet av Köparens offert. Dessutom har StubHub rätt att göra anspråk på förluster och skador när det anses riktigt.

3.3. Giltighetstid för publicerade Erbjudanden

Vanligtvis brukar Biljetterbjudandets giltighetstid vara bunden till det datum då evenemanget eller föreställningen äger rum.

De Biljettannonser som inte tillhör försäljningssystemet "Sista Minuten" kommer vara giltiga t.o.m. 3 vardagar före tillställningens datum.

I vissa fall kan dock Erbjudandets giltighetstid variera beroende på förhållanden eller omständigheter bortom StubHubs betjäning. I så fall, kommer StubHub meddela Användare om ändringen av giltighetstiden, så fort de fått belägg om dessa omständigheter.

3.4. Kostnadsfri annonsering

Annonsering av Biljetterbjudande är kostnadsfritt för Säljaren. Endast en procentandel appliceras som provision till StubHub fördel då en annonserad Biljettöverlämning sker, med förbehåll för den ekonomiska bestraffning som sker om Säljaren bryter mot det som beskrivs i punkt 3.10.

3.5. Konto- eller kreditkort

När Användaren annonserar ett Erbjudande, bör denne ange StubHub ett giltigt konto- eller kreditkort med ett utgångsdatum senare än det då evenemanget eller föreställningen äger rum. Genom att ange dessa kortuppgifter tillåter Användaren StubHub att ta betalt eller sätta in pengar som följd av biljettöverlämningarna och användningen av Tjänsten enligt dessa Villkor.

3.6. Skatter relaterade till Biljettöverlämning

I de fall då Biljettöverlämningen är föremål för någon slags skatt, ansvarar Säljaren för att ange vilken typ och mängd som ska inkluderas i det annonserade slutpriset. Dessa skattebetalningar är oberoende av den Mervärdesskatt som tas ut på StubHubs Tjänster.

3.7. Säljarens avgöring av priset

Säljarens annonseringen av Erbjudandet kommer enligt dessa Villkor innehålla priset som man vill erhålla. I detta syfte, kommer Säljaren ange den summa denne vill inkassera för Biljettöverlämningen. Säljaren fyller i det belopp som denne vill erhålla i Webbplatsens försäljningsformulär.

Avgörandet av biljettpriset är Säljarens exklusiva rätt, och StubHub har ingenting med detta avgörande att göra, och har därför vare sig relation eller inflytande över de annonserade priserna.

Därmed bestämmer Säljaren fritt biljettpriset, utan att glömma skattebetalningen som beskrivs i punkt 3.6 och Tjänstekostnaderna som genomförs av StubHub enligt de beräkningar i punkt 3.8.

Säljaren kan när som helst, fram tills då Köparen accepterar Erbjudandet, ändra beloppet hen vill inkassera genom biljettöverlämningen och på så vis ändra det annonserade priset.

3.8. Tjänstens avgift för annonsering av Biljetter

Kostnaderna för Säljarens användning av Webbplatsens medlingtjänster för annonsering av Erbjudanden faller i StubHub fördel för alla Biljettöverlämningar som sker genom Webbplatsen. Kostnaden för Tjänsten som StubHub erbjuder, faställs enligt följande:

3.9. Säljarens åtagande till accepterat Erbjudande

När StubHub skickat e-posten till Säljaren som meddelar att dennes Erbjudande har accepterats av en Köpare, eller befinner sig i vänteläge, kan biljetterbjudantet inte tas bort eller ändras, och Säljaren bör spara dessa biljetter åt Köparen. Efter att Köparen accepterat ett Erbjudande som en Säljare annonserat, och accepterandet har meddelats till Säljaren genom en e-post från StubHub, måste Säljaren genomföra biljettöverlämningen på så sätt att Köparen effektivt kan utnyttja dessa biljetter.

Alla försäljningar är slutliga. StubHub tar inget ansvar för villkor över evenemangfirande, eventuella ändringar om plats, tid, line-up eller inställning.

I StubHubs välvilja, kan Köparen avbryta de skyldiga betalningarna för de genomförda Biljettöverlämningarna, om någon av incidenterna ovan skulle inträffa.

3.10. Säljarens brytande av överlämingsskyldigheten. Sanktioner

StubHub tillämpar ekonomiska sanktioner, i form av finansiella befattningar, till de Säljare som inte fullständiggör beställningar p.g.a. fel eller bristande under Säljarens ansvar. Dessa sanktioner motsvarar de kostnader StubHub måste anta vid upplösning av order som inte fullgjorts. StubHub förbehåller sig rätten att inaktivera Säljarens konto om denne misslyckas eller inte uppfyller sitt ansvar vid upprepade gånger. Säljaren åläggs dessa sanktioner i följande fall:

Sanktionerna som StubHub tillämpar, är alltid i form av ekonomiska avgifter. De genomförs via den metod som Säljaren angav som försäljningsgaranti eller, om aktuellt, dras avgiften av de försäljningsintäkter som StubHub är skyldig att betala Säljaren.

Oavsett metod, tillämpar StubHub de administrativa avgifterna automatiskt, förutsatt att Säljaren uppfyller någon av de följande sanktioner som beskrivs:

3.10.1 Sanktion för försenad överlämning

De sålda Biljetterna måste skickas inom 72 timmar efter det Tillgänglighetsdatum angivet vid annonsering. Om Biljetterna skickas för sent, kommer Säljaren automatiskt att böta, för varje paket som levereras sent. Böter för sen leverans kan granskas här: Sanktioner.

Beloppet motsvarar de utgifter StubHub har då leveransen måste utredas och Köparnas rådfrågor besvaras. Säljaren inkasserar beställningens värde, minus försäljningsavgifterna och bötern för sen leverans.

Bötern, sanktionen, appliceras inte i följande fall:

3.10.2 Sanktion för Köparens mottagande av felaktiga Biljetter

När de skickade Biljetterna inte är exakt som beskrivet i annonsen, men Köparen accepterar de skickade biljetterna, appliceras en sanktion för felaktiga biljetter med ett belopp som motsvarar rabatten som StubHub givit Köparen för att denne ska acceptera de felaktiga biljetterna. Beloppet som avdras i form av ersättning till Köparen, bestäms endast av StubHub och betalas direkt till Köparen.

Säljaren inkasserar alltså försäljningens värde minus någon form av försäljningsprovision, minus det belopp som eventuellt avdragits av priset i Köparens förmån. I de fall då Köparen INTE accepterar de erbjudna ersättningsbiljetterna, anses beställningen som misslyckad och sanktion för "misslyckad beställning" (se punkt 3.10.3).

I följande fall anses Biljetter som felaktiga:

De fall som beskrivs ovan, tillämpas med hänsyn till de delningar och kategorier som definierats på Webbplatsens karta. Alltså måste annonserna och de erbjudna biljetterna motsvara de delningar och kategorier som evenemangkartan hos StubHub visar. Om det inte finns någon karta, bör biljettyperna vara samma som de som fastställts av evenemangarrangören.

3.10.3 Sanktion för misslyckad beställning

StubHub anser följande fall som misslyckade beställningar:

När en Säljare inte skickar Biljetterna eller skickar felaktiga Biljetter som Köparen inte accepterar, och StubHub blir tvungen att återbetala Köparen eller ersätta beställningen genom en annan Säljare, inkasserar Säljaren inget belopp och bör betala StubHub en ekonomisk sanktion för misslyckad beställning.

Sanktionen för misslyckad beställning är skillnaden mellan priset som biljetterna såldes för, och priset för ersättningsbiljetterna av samma eller bättre kategori. Minimibeloppet för sanktionen kan granskas här: Sanktioner.

Säljaren kan be StubHub om återsändning av felskickade Biljetter, så länge dessa inte redan har accepterats av Köparen. Avgift för biljettåterlämning står Säljaren för. På samma sätt måste Köparen, för att utöva sin rätt till återbetalning, skicka tillbaka de felaktiga Biljetterna till StubHub.

3.11. Säljarens Biljettöverlämnande

Säljaren är ensamt ansvarig för paketupphämtningen för att leverera de Biljetter denne sålt. Med tanke på att leveransprocessen varierar beroende på transportföretaget, ansvarar Säljaren ensamt för att:

När ett problem uppstår då Säljaren inte innehar ett bevis på upphämtning eller då budbäraren inte använt scannern, kan StubHub omöjligtvis verifiera att paketet upphämtats och därmed fastslås Säljaren som ansvarig för felet vid leveransen och åläggs motsvarande sanktion för misslyckad beställning.

3.12. Elektroniska Biljetter (e-Tickets)

Om Säljaren misslyckas vid uppladdning eller sändning av riktiga biljetter, kommer StubHub ålägga Säljaren bötern som gäller för misslyckade beställningar. I de fall som Säljaren laddar upp eller skickar via e-post en ogiltig PDF-fil (eller annan fil), eller skapar en egen fil genom att fotokopiera eller scanna en pappersbiljett, avbryts försäljningen och sanktion påtvingas.

3.13. Omgående Biljettleverans

När Säljaren anger att Biljetterna kan skickas "omgående", åtar sig denne att skicka dem inom 72 timmar efter att de sålts. Efter att de 72 timmarna har gått, kan StubHub annulera försäljningen utan att ge Säljaren något vederlag. Om försäljningen inte avbryts, efter StubHubs bedömning, påtvingas Säljaren en sanktion för försenad överlämning av biljetter (sanktionen beskrivs i punkt 3.10.1). Beslutet om att ålägga sanktion är StubHubs ensamrätt. Efter att tiden gått ut för "omgående leverans" (72 timmar efter försäljningen), är det StubHub som beslutar om försäljningen annulleras eller upprätthålls med sanktion för försenad överlämning.

3.14. Säljarens inkassering för Biljettöverlämning

StubHub, betalar Säljaren ett belopp för de giltiga Biljettöverlämningarna som gjorts genom det betalningssätt som valts vid annonsering.

Nettobeloppet som StubHub kommer att betala Säljaren är det som denne önskade vid annonsering av Biljetterna i enlighet till punkt 3.7.

3.15. Betalningstillfälle och villkor för Säljarens transaktion

Försäljningar av slutförda evenemang registreras andra och fjärde arbetsmåndagen varje månad. Betalningsordern för dessa försäljningar ges två arbetsdagar senare. Säljarens mottagande sker beroende på betalningsättet denne valde.

3.16. Borttagning av StubHub-konto

StubHub förbehåller sig tillträdes- och uteslutningsrätten på Webbplatsen. De Säljare som inte uppfyller dessa villkor kan uteslutas från Webbplatsen. Säljaren måste genomföra alla kvarstående beställningar när kontot stängs. StubHub förbehåller sig rätten att avbryta Säljarens försäljningar när dennes konto stängs. När stängningen av kontot bearbetas, regleras Säljarens eventuella kvarstående betalningar, efter att avdra de eventuella sanktionerna.

4. Biljettköp

4.1. Accepterande av ett Erbjudande

Köparen som är intresserad i att skaffa någon av de Biljetter som erbjuds, måste uttryckligen godkänna alla dessa Villkor.

Godkännandet av biljetterbjudandets villkor medför överensstämmelse med Säljarens fastställda pris (vilket Säljarna väljer fritt, alltså kan olika priser uppstå), kostnaden av StubHub förmedlingsTjänst som beräknas enligt punkt 4.3 och transportföretagets leveranskostnader av biljetter.

Alla försäljningar är slutliga. StubHub tar inget ansvar för villkor över evenemangfirande, eventuella ändringar om plats, tid, line-up eller inställning.

StubHub kommer att, i möjligaste mån, informera Köpare om dessa ändringar. Beloppet som godkänts av Köparen kommer inte, under några omständigheter, att återbetalas.

Detta accepterande av Erbjudandet initierar StubHub förmedlingstjänst åt Säljaren. Genom accepterandet, ger Säljaren StubHub tillstånd att debitera under inköpsprocessen genom det angivna betalningssättet det totala beloppet för transaktionen, med den gällande Mervärdesskatten (MOMS) som StubHubs Tjänst beskattar.

Köpare måste betala i den lokala valutan på Webbplatsen som Köparen har besökt, även om denne köper biljetter till ett evenemang som äger rum i ett annat land med en annan valuta. Därav kan varje medlem i StubHubs företag erbjuda service för betalningsprocessen istället för annan medlem.

4.2. Tilldelning och Bekräftelse av köpet

När köpet slutförts, skickar StubHub en e-post till den angivna adressen med bekräftelse av transaktionen eller information om att den befinner sig i vänteläge.

Denna bekräftelse fungerar som bevis på slutförd transaktion mellan Säljare och Köpare. I det fall då Köparen inte kan närvara evenemanget kan denne använda Tjänsten igen för att erbjuda den inköpta biljetten.

I de fall då Säljaren inte uppfyller dessa Villkor och, om möjligt, StubHub skickar biljetter som uppfyller bättre villkor än de köpta, och på så vis slutföra köpet. Om leveransen av dessa biljetter inte är möjlig, kommer StubHub att återbetala Köparen, genom samma betalningssätt som använts vid betalningen, biljetternas kostnad.

4.3. Biljettpriset till Köparen

Försäljningspriset av biljetterna består av följande begrepp:

Det erbjudna säljpriset som bestämts av Säljaren, är det som visas på Webbplatsen associerat till det evenemang som Säljaren annonserat erbjudande till, i enlighet med dessa Villkor.

Leveransavgifterna omfattar de kostnader som uppstår vid använding av transportföretagets tjänst för leverering av biljetter köpta via Webbplatsen.

Tjänstens kostnad är de avgifter som StubHub tar betalt för Köparens använding av Webbplatsen, som fastställs i enlighet med följande punkt. Skatter inkluderat, om applicerbart.

4.4. Förmedlingstjänstens kostnad vid biljettköp

Vid Köparens användning av Webbplatsen för sina köp av Biljetter, tillfaller avgifter för förmedlingstjänst i förmån för StubHub vid alla transaktioner som genomförs via sidan. Avgiften för StubHub Tjänstanvändning bestäms på följande sätt:

Biljettleveransen beror på noggrannheten och riktigheten i de uppgifter som Köparen lämnat (punkt 1.3 i Villkoren) och dennes tillgänglighet vid mottagandet av paketet. Skulle StubHub råka ut för någon utgift gentemot transportföretaget/budfirman eller en ny leverans behövas med ytterligare avgifter p.g.a. icke uppfyllande av föregående punkt, står Köparen för dessa kostnader.

4.5. Elektroniska Biljetter (e-Tickets)

Om köpet rör elektroniska biljetter, kommer Köparen att motta dessa biljetter via e-post.

5. Garantier som StubHub erbjuder

StubHub ger användare av Tjänsten garantin om integritet och säkerhet i alla transaktioner, konfidentiell behandling samt kryptering av de angivna uppgifterna genom Secure Socket Layer (SSL) av 2048 bits. Alla betalningsprocesser av transaktionerna mellan användare bearbetas genom terminaler hos finansiella anstalter med fullständig säkerhetsgaranti och konfidentialitet. På samma sätt utnyttjas Verysigns garanti om digital certifiering vid användning av Tjänsten.

5.1. Garantier för Säljare

5.2. Garantier för Köpare

6. Erbjudanden

StubHub kan erbjuda rabatter på Tjänsteavgifterna vars villkor och räckvidd meddelas vederbörligt på Webbplatsen och som följer det som angetts uttryckligen.

7. Meddelanden-Aviseringar

I allmänhet, för ett bättre och säkrare aviseringssätt, kommer alla meddelanden relaterat till Tjänsten mellan StubHub och dess Användare, oavsett om de är säljare eller köpare, att skickas skriftligt via e-post och som fungerar som bevis för användare, om förvaltningarna och tjänsterna som StubHub ger.

Trots det föregående, i särskilda fall, för en snabbare och bättre kommunikation eller avisering, kommer användaren att kontaktas av StubHub i förhand via den telefon som angetts i registreringsformuläret, för att sedan få aviseringen bekräftad via e-post.

I alla fall kommer Säljarens annonseringen av erbjudanden och Köparens accepterande bekräftas av StubHub via den giltiga e-postadressen som användarna av Tjänsten angivit.

Alla meddelanden och aviseringar som användare ger StubHub anses som giltiga när de skickas till StubHub via följande e-postadress:help@stubhub.se

Alla meddelanden och aviseringar som StubHub ger Användaren anses som giltiga när de genomförs på något av följande sätt:

8. Logistik. Biljettleverans/mottagningstjänst

Med syfte att förenkla transaktionerna erbjuder StubHub sina Användare, som en del av Tjänsten, en leverans- och mottagningstjänst för biljetterna.

Denna tjänst uträttas av StubHub via en andraledsleverantör som ger leverans- och transporttjänst.

9. Skyldighet till en korrekt användning av Webbplatsen och tjänsterna

Användaren förbinder sig att använda Webbplatsen och Tjänsterna i enlighet till lag, Villkor och andra aviseringar, användningsbestämmelser och instruktioner som Användaren har kännedom om, liksom med allmän moral och god praxis.

På så vis, kommer Användaren avstå från att använda Tjänsten med skadligt ändamål eller inverkan över andras rättigheter och intressen, eller som på något sätt kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller förhindra den normala användningen av Tjänsten, datorer eller dokument, filer eller annat innehåll som lagras på någon IT utrustning (hacking) hos StubHub, hos andra Användare eller hos annan Internetanvändare (hardware och software)./p>

10. Skyldighet till en korrekt användning av innehåll

I enlighet med det föregående, binder Användaren sig att använda de tillgängliga innehåll på Webbplatsen, som icke begränsat innefattar texter, foton, grafik, bilder, ikoner, teknologi, software, links och annat audiovisuell eller ljudinnehåll, samt dess grafiska design och källkoder (hädanefter "Innehåll"), enligt lag, Villkor och andra aviseringar, användningsbestämmelser och instruktioner som Användaren har kännedom om, liksom med allmän moral och god praxis, och, speciellt, binder Användaren sig att avstå från att:

Användaren bör avstå från att erhålla, eller försöka erhålla, Innehållet genom att använda annorlunda medel eller förfaranden än de som, beroende på fallen, har gjorts tillgängliga eller anvisats i detta avseende på de webbsidor där Innehållet hittas, eller, i allmänhet, än de som vanligtvis används på Internet för detta ändamål, så länge de inte ger upphov till någon risk för skada eller göra Webbplatsen, Tjänsterna och / eller Innehållet oanvändbar.

11. Införande av hyperlänkar som ger tillgång till Webbplatsens sidor och Tjänster

Användare och, i allmänhet, de personer som vill skapa en hyperlänk mellan deras hemsida och Webbplatsen (hädanefter "Hyperlänken") bör uppfylla följande villkor:

12. Industriell och Intellektuell egendom. Ingen licensiering

Alla märken, varunamn eller kännetecken av något slag som visas på Webbplatsen tillhör StubHub, eller en tredje part, utan att man någonsin kan tolka det som att användningen eller åtkomsten av Webbplatsen eller Tjänsterna ger Användaren rättighet över de nämnda märken, varunamn eller kännetecken.

Följaktligen, är Innehållen intellektuell egenom av StubHub, eller en tredje part, utan att tolka dessa som överlämnade till Användaren, eller, till följd av dessa bestämmelser och villkor, någon av de utnyttjanderätter av dessa Innehåll som existerar eller kan existera utöver de nödvändiga för en korrekt användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

13. Uteslutande av garantier och ansvar

13.1. Uteslutande av garantier och ansvar för Webbplatsen och Tjänstens fungerande

Tillgänglighet, kontinuitet och felbarhet.

StubHub garanterar inte tillgängligheten och kontinuiteten av Webbplatsens och Tjänstens fungerande. Om möjligt, kommer StubHub förvarna om avbrott i Webbplatsens eller Tjänstens fungerande. StubHub garanterar inte heller dess ofelbarhet eller, i synnerhet, men inte uteslutande, att Användare kommer att kunna använda Webbplatsen och dess Tjänster på ett effektivt sätt, åtkomma sidorna som utgör Webbplatsen eller från vilka tjänsterna utförs.

StubHub tar inget ansvar, med den utvidgning tillåten enligt lag, för någon form av skador som kan orsakas av otillgängligheten eller diskontinuiteten av Webbplatsens eller Tjänstens fungerande, eller beskvikelsen av användbarheten som Användare kan åsätta Webbplatsen eller tjänsterna, Webbplatsens och tjänsternas felbarhet, och i synnerhet, men inte uteslutande, misslyckandet vid åtkommande av Webbplatsens olika sidor eller de från vilka tjänsterna utförs.

13.2. Uteslutande av garantier och ansvar för Innehåll

Kvalitet.

StubHub varken kontrollerar eller garanterar att Inehållet är fritt från virus eller andra komponenter som skulle kunna orsaka någon rubbning på datorns system (software och hardware) eller på någon av de elekroniska dokument och filer som lagrats på systemet.

StubHub tar inget ansvar för de skador som orsakas på grund av virus eller andra komponenter som kan finnas bland Innehållen och som kan orsaka någon rubbning på Användarens datasystem, elekroniska dokument eller filer.

Riktighet, exakthet, fullständighet och aktualitet.

StubHub garanterar inte riktigheten, exaktheten, fullständigheten och aktualiteten i Innehållet. StubHub tar inget ansvar för de skador som kan orsakas på grund av bristande riktighet, exakthet, fullständighet och/eller aktualitet i Innehållet.

13.3. Uteslutande av garantier och ansvar vid Användarens nyttjande av Webbplatsen, Tjänsterna eller Innehållet

StubHub har ingen skyldighet att kontrollera och kontrollerar inte Användarens nyttjande av Webbplatsen, Tjänsterna eller Innehållen. StubHub garanterar, i synnerlighet, inte att Användare utnyttjar Webbplatsen, Tjänsterna eller Innehållet varken i enlighet till dessa Villkor eller på ett omsorgs- och ansvarsfullt sätt.

StubHub har heller ingen skyldighet att verifiera och verifierar inte Användarens identitet, eller riktigheten, aktualiteten, fullständigheten och/eller äktheten i de uppgifter som Användare anger till andra Användare.

StubHub tar inget ansvar för de skador som kan orsakas av Användarens utnyttjande av tjänsterna och innehållet, eller av bristande riktighet, exakthet, fullständighet och/eller aktualitet i den personliga informationen som Användare ger andra Användare och, i synnerhet, men inte uteslutande, för de skador som kan orsakas av en Användares uppträdande som en tredje man genom någon form av kommunikation på Webbplatsen.

14. Skydd av personlig information. Användning av cookies

För att kunna använda vissa Tjänster, måste Användaren ge StubHub särskilda personliga uppgifter (hädanefter "Personuppgifter"). StubHub kommer att behandla Personuppgifterna på ett automatiskt sätt med avsikten och under de bestämda villkoren, enligt den Integritetspolicy som publicerats på Webbplatsen.

StubHub har vidtagit de säkerhetsnivåer för skydd av personuppgifter som krävs enligt lag och strävar efter att etablera flera säkerhetsåtgärder. Användaren bör dock vara medveten om att säkerhetsåtgärderna på Internet inte är ogenomträngliga.

StubHub kan använda egna eller tredjeparts cookies när en Användare surfar genom Webbplatsens sidor. De cookies som kan användas på Webbplatsen associeras enbart till webbläsaren i en specifik dator (en anonym Användare), och de kan, av sig själva, inte ge en Användares namn och efternamn. Tack vare cookies, kan StubHub känna igen de registrerade Användarnas webbläsare efter att ha registrerat sig för första gången, utan att behöva göra om det varje gång de vill åtkomma de avdelningar och Tjänster som förbehålls exklusivt för dem. De cookies som används kan inte läsa cookie-filer som skapats av andra tillhandahållare. Användaren kan konfigurera sin webbläsare för att bli varnad för mottagning av cookies och hindra lagringen av cookies på hårddisken. Vänligen uppsök webbläsarens instruktioner för ytterligare information.

De cookies son används bland Webbplatsens sidor kan komma från StubHub, i så fall kommer de från olika servrar som denne använder, eller från en tredje parts servrar som betjänar och skickar cookies på StubHub vägnar, (som till exmpel, de cookies som används vid reklam och särskilda Innehåll och som gör att Användaren ser vissa reklamer eller Innehåll inom en viss tid, antal gånger och på ett visst sätt). För övrig information om de Cookies som StubHub använder, kan Användaren besöka våran Cookies-policy.

15. Återkallelse och upphävande av Tjänsterna

StubHub kan när som helst och utan förvarning återkalla eller upphäva utförandet av Tjänster till de Användare som inte uppfyller de fastställda Villkoren.

16. Varbarhet och upphörande

Utförandet av Webbplatsens tjänst och de resterande Tjänsterna har, i princip, obegränsad varbarhet. StubHub är dock tillåten att upphöra utförandet av Webbplatsens tjänst eller någon av de andra Tjänsterna när som helst. Om möjligt, kommer StubHub förvarna, så tidigt som möjligt, upphörandet av Wepplatsens tjänst och/eller av andra Tjänster.

17. Tillämplig lagstiftning och jurisdiktion

Webbplatsens Tjänst och Villkor, samt var och en av dess klausuler, regleras av spansk allmän lag och eventuell spansk handelslagstiftning. Förutom de fall då lagen påtvingar annan jurisdiktion, uppger parterna uttyckligen den immunitet som kan tillhöra dem och eventuella tvister, rörande eller till följd av detta avtal, överlämnas till domstolen i Bilbao. Parterna skall dock göra allt i deras makt för att lösa tvisten i godo.


1 juli 2019 - vi har uppdaterat användaravtalet

De huvudsakliga ändringarna i användaravtalet är:

Upphandlande enhet - vi ändrade avsnitt 2 för att avspegla att kundens upphandlade enhet kan variera beroende på platsen för evenemanget som de köper eller säljer en biljett till.

Genom att fortsätta använda StubHub och våra tjänster godkänner du uppdaterade avtal, meddelanden och policyer.

Ändringarna i användaravtalet som infördes 1 juli 2019 gäller för alla användare från och med 1 augusti 2019.

Vi använder cookies för att bättra våra webbtjänster. Genom att gå vidare samtycker du till dess användning. Läs mer om Cookiepolicy här.